Řízení technologií

Řízení technologických procesů je prováděno programovatelnými logickými automaty (PLC), které jsou propojeny s vizualizačními PC, ze kterých lze ovládat linky procesů, jednotlivé stroje, vyhodnocovat a zpracovávat data ze senzorů do grafů či tabulek.

Pro vizualizaci je používán software Reliance pardubické firmy Geovap.

Po spuštění PC a nastartování operačního systému se automaticky spouští vizualizační program.

Většina řídicích funkcí je vázána na pouhý stisk tlačítka na obrazovce. Ovládání je pomocí počítačové myši, některé akce jsou přímo vázány i na stisk klávesy na klávesnici.
Vlastní vizualizace je vytvářena přímo podle technologie, snaží se zachytit reálný stav strojů.