Dotace EU

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2013 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.9.2014 do 28.2.2015 bylo u zaměstnavatele M A N E L spol. s r.o., IČ: 14617773 v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 60.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 51.000,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj 9.000,- Kč.

V období od 10.11.2014 do 3.4.2015 bylo u zaměstnavatele MANEL, spol. s r.o., IČ: 14617773 v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 34.379,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 29.222,15,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 5.156,85,- Kč.

V období od 1.4.2015 do 31.10.2015 bylo u zaměstnavatele M A N E L, spol. s r.o., IČ: 14617773 v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 133.458,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 113.439,3,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 20.018,7,- Kč.

 

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Společensky účelná pracovní místa

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2015 - 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.9.2015 do 29.2.2016 bylo u zaměstnavatele M A N E L, spol. s r.o., IČO: 14617773 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 120.000,- Kč.

V období od 1.9.2015 do 29.2.2016 bylo u zaměstnavatele M A N E L, spol. s r.o., IČO: 14617773 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 90.000,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.